Natalia Yurchenko; Yurchenko Loop

sqq. мастер спорта

em01

sqq. *

Elena Mukhina; Korbut flip with twist, 1978

sqq. мастер спорта

Elena Mukhina, 1978

sqq. What price glory?

Natalia Shaposhnikova, 1978

[Epic one armed hand stand on beam.]

sqq. мастер спорта

sqq. мастер спорта

Natalia Shaposhnikova, 1979

[Bangs; as always.]

sqq. мастер спорта

ns

Natalia Shaposhnikova, 1979

sqq. мастер спорта

Elena Mukhina, 1978

sqq. мастер спорта

Elena Mukhina, 1978

sqq. мастер спорта


kunstbetrieb.
real is rare.weebly reliable statistics