Natalia Yurchenko; Yurchenko Loop

sqq. мастер спорта

em01

sqq. *

Elena Mukhina; Korbut flip with twist, 1978

sqq. мастер спорта

Elena Mukhina, 1978

sqq. What price glory?

Natalia Shaposhnikova, 1978

[Epic one armed hand stand on beam.]

sqq. мастер спорта

sqq. мастер спорта

ns

Natalia Shaposhnikova, 1979

sqq. мастер спорта

Elena Mukhina, 1978

sqq. мастер спорта

Elena Mukhina, 1978

sqq. мастер спорта

em0

sqq. мастер спорта


kunstbetrieb.
real is rare.weebly reliable statistics